Vua hải tặc : Người có level cao nhất trong server

Tăng 10% Hp, 10% tấn công

Tứ hoàng : Người đạt level từ Top 2-5

Tăng 8% tấn công, 5% hp

Thất vũ hải : Người đạt level từ Top 6-12

Tăng 5% HP, 5% tấn công

Siêu tân tinh : Người đạt level từ top 13-23

Tăng 3% tấn công

Tài phiệt : 5 người chơi nạp nhiều nhất

Tăng 10% hp

Đại gia : Người chơi nạp từ Top 6-10

Tăng 5% hp

Hải tặc : 10 Người có Beli nhiều nhất Server

Tăng 3% tấn công

Người chơi chỉ được chọn 1 danh hiệu nếu người đó sở hữu nhiều danh hiệu, có thể đổi danh hiệu khác nếu người chơi đó sở hữu

Chia sẻ